Voordracht: 'Van Onbevlekte Ontvangenis tot de geboorte van Christus'

Van onze redactie
4 december 2023

Van Onbevlekte Ontvangenis tot de geboorte van Christus,
voordracht door drs. Desirée Krikhaar

Kasteel Hernen
Zaterdag 9 december, aanvang 14.00 uur
Info: brediusstichting@outlook.com

Op 8 december wordt het feest van de Onbevlekte Ontvangenis gevierd. De ouders van Maria ontmoeten elkaar bij de Gouden Poort in Jeruzalem. Vanaf dat moment is Anna zwanger van een dochter, Maria, die negen maanden later zonder erfzonde wordt geboren. Zij is uitverkoren om de Moeder van Gods Zoon te worden.

In de lezing wordt het begrip ‘onbevlekt ontvangen’ in de tekstbronnen en de kunst uitgelegd en wordt het verband gelegd met het aankomende Kerstfeest.

Désirée Krikhaar is kunsthistorica. Haar belangstelling gaat vooral uit naar kunst in het oosters-christelijke cultuurgebied. Désirée is een zeer gewaardeerde gastconservator voor bijzondere tentoonstellingen, o.a. in Museum het Catharijneconvent, een enthousiast vertelster en schrijfster van boeken en artikelen over orthodoxe kunst.


Dit bericht delen:

Advertenties