GroenLinks Wijchen: "Toerisme groeit gemeente Wijchen boven het hoofd"

Van onze redactie
19 september 2023

Het college van de gemeente Wijchen zet sterk in op groei van het toerisme binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks meent: "Het college lijkt toerisme en recreatie helaas vooral als verdienmodel te zien. Dit blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen die door GroenLinks Wijchen zijn gesteld."

De Wijchense politieke partij Groen Links laat weten: "De eenzijdige benadering van toeristische ontwikkeling is gebaseerd op uitsluitend economische motieven. De vragen over de balans tussen de lusten en lasten en welke maatregelen de gemeente gaat treffen om de lasten voor de inwoners van Alverna tot een minimum te beperken worden niet beantwoord; er wordt slechts omheen gepraat."

Sterke groei van het toerisme
"Het toerisme binnen de gemeente Wijchen is sterk gegroeid, met maar liefst 13,5% meer overnachtingen in 2022 ten opzichte van 2019. Het college zet in op verdere groei. De streefwaarde van 20% groei in 2030 (17.000 extra overnachtingen t.o.v. 2019) is de ondergrens, de minimale groei."

Zijn de plannen nodig?
"Het college heeft grootse plannen om de overnachtingscapaciteit in de gemeente drastisch uit te breiden, ten einde deze groei te realiseren. De vraag is of deze plannen nodig zijn.
Hotel Berendonck opent in het voorjaar 2025 haar deuren, is het hele jaar open en heeft 105 kamers. Gezien de toename van het aantal overnachtingen in 2022 (het zullen er in 2023 ongetwijfeld nog meer zijn) is alleen het openen van hotel Berendonck al genoeg om de ondergrens te halen.
Daarnaast heeft Leisurelands, de uitbater van onder andere de Berendonck, plannen om het aantal evenementen en recreatiemogelijkheden op de Berendonck uit te breiden. Volgens het college zijn deze 'toeristische economische dragers' nodig zodat Leisurelands "in natuur en gratis recreatiemogelijkheden op de Berendonck voor onze inwoners [kan investeren]".

Echter, nog niet zolang lang geleden was gratis recreëren op vrijwel de hele Berendonck mogelijk zonder de vele recreatievoorzieningen die er via Leisurelands zijn gekomen."

Wat zijn de gevolgen voor Wijchen?
"Hoewel de gemeente een goed overzicht heeft van het aantal toeristische overnachtingen binnen de gemeente, heeft het bijster weinig zicht op de gevolgen hiervan voor Wijchen.
Ten eerste kan het college nog geen concrete informatie geven over wat toeristen besteden in de Wijchense economie.
Ten tweede heeft het college geen data over de duurzaamheid van toeristische ondernemingen in Wijchen.
De stimulering van duurzaamheid onder ondernemers is daarbovenop erg vrijblijvend.  De gemeente heeft wel inspanningsverplichtingen opgenomen in het evenementenbeleid, maar deze verplichtingen blijven vaag en zijn niet uitgewerkt in concrete maatregelen."

Kortom
"We hebben nu gelukkig een beter beeld van het aantal toeristische overnachtingen in de gemeente Wijchen. De antwoorden van het college over de gevolgen van het beoogde toenemende toerisme zijn volgens GroenLinks echter voornamelijk ontwijkend en algemeen. Het college lijkt toerisme en recreatie helaas vooral als verdienmodel te zien.

Wat GroenLinks betreft kan en moet het aantal nieuwe initiatieven stevig worden afgeschaald omwille van de leefbaarheid van de inwoners van Alverna en voor het behoud van de natuur en biodiversiteit in de gemeente Wijchen als geheel."


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen