Wat te doen met bedrijfsafval?

Van onze redactie
16 maart 2023

Wanneer je als bedrijf afval produceert, dan is dat bedrijfsafval. Het is belangrijk om te beseffen dat je als ondernemer aan deze regels vast zit. Zo moet je bijvoorbeeld zelf zorgen voor de inzameling en het afvoeren ervan. Dit kan bijvoorbeeld in een rolcontainer. De ondernemer moet zelf zorgen dat aan alle eisen voldaan worden. Daarom kan dit artikel een handige leidraad zijn voor de verwerking van bedrijfsafval.

Uitleg over bedrijfsafval
Het is eerst belangrijk om te weten wat bedrijfsafval eigenlijk is. Dit is het afval dat in een bedrijf wordt geproduceerd. Er is dus geen onderscheid in de stromen. Papierafval kan net zo goed hieronder vallen als chemisch afval. Het is voor iedere ondernemer zo dat deze zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het scheiden, inzamelen en afvoeren van het bedrijfsafval. Het is bovendien ook zo dat je als ondernemer de plicht hebt om de stromen gescheiden aan te bieden.

De soorten om te scheiden
Wanneer je kijkt naar het afval dat je als ondernemer produceer, dan kan je veel soorten scheiden. Dit gaat bijvoorbeeld om papier- en kartonafval. Ook GFT en groenafval vormen samen een stroom. Daarnaast heb je glas, textiel, kunststof, hout, metalen, elektrische en elektronische apparatuur en chemisch afval als stromen. Ben je een ondernemer met een kantoor aan huis, dan moet je het bedrijfsafval ook scheiden, tenzij de hoeveelheid zo klein is, en niet gevaarlijk. Dan kan het met het huisvuil mee.

Het verzorgen van de afvalinzameling
Als je als ondernemer afval gaat inzamelen, dan moet je dit zelf bekostigen. Het is belangrijk om te weten dat je dit kan doen op verschillende manieren. Zo kan je een particuliere inzamelaar inhuren, maar is het ook mogelijk om dit via de gemeente te regelen. Zo wordt het op de juiste wijze afgevoerd. Kies je voor particuliere inzameling, dan kan je nagenoeg al jouw afval laten ophalen. De kosten zitten dan in de huur van de afvalcontainer. Zo kiezen veel bedrijven voor een rolcontainer. Ook het vervoer en de verwerking brengen kosten met zich mee. Het is per afvalsoort verschillend wat de verwerking zal kosten. Wil je kosten besparen, dan doe je dat door met meerdere ondernemers samen een contract af te sluiten.

Hulp van de gemeente
Wil je het bedrijfsafval door de gemeente laten inzamelen? Dan kan je dat doen wanneer het overeenkomt met huishoudelijk afval. De gemeente rekent contractkosten en reinigingsrecht. Het bedrag zal maandelijks moeten worden afgedragen aan de gemeente voor het ophalen en verwerken. Die kosten verschillen ook per gemeente. Heb je niet veel afval? Dan zal ook de gemeente misschien geen goede optie zijn. In dat geval is het waarschijnlijk beter om het zelf af te voeren naar de milieustraat omdat je zo de kosten op afval flink kan besparen.


Dit bericht delen:

Advertenties