Rijk van Nijmegen Maas en Waal LEADERgebied?

Van onze redactie
16 maart 2023

6 gemeenten in de regio Nijmegen vragen een Europese subsidie aan. Het gaat om de zogenaamde LEADERsubsidie. Dat is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Die bijdrage is bedoeld voor plannen van inwoners en ondernemers om hun dorp of omgeving te verbeteren. Om LEADERgebied te worden vragen de gemeenten hun inwoners en ondernemers wat zij vinden van hun dorp en omgeving.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat plannen van inwoners om hun dorp of woonomgeving te verbeteren, financieel ondersteund. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vragen samen de subsidie aan. Daarvoor moeten zij in opdracht van de provincie Gelderland een subsidieprogramma schrijven. Een belangrijke voorwaarde is dat zij dit samen met inwoners en ondernemers doen. Als de gemeenten LEADERgebied worden, gaat het subsidieprogramma op 1 januari 2024 open. Inwoners en ondernemers kunnen dan een beroep doen op deze subsidie.

Vragenlijst
De gemeenten roepen iedereen op om een korte vragenlijst in te vullen. Daarmee bepalen zij mee waar het LEADERprogramma zich op moet richten in onze regio. Het gaat om thema’s als ontwikkelingen op sociaal gebied en op het gebied van de economie. Ook staan er vragen in over klimaat, water en bodem en verbetering van de natuur. De vragenlijst staat op de websites van de deelnemende gemeenten. Via de QR code is de vragenlijst ook beschikbaar.

3 bijeenkomsten
De gemeenten organiseren in de eerste weken van april 3 werkbijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn interactief opgezet waarbij aanwezigen in groepjes de thema’s bespreken. Samen bepalen we wat echt belangrijk is voor dorp en omgeving. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om ideeën in te brengen! Meer informatie volgt binnenkort. Houd daarvoor de website en social media kanalen van uw gemeente in de gaten.

Meer informatie
Op de website van iedere gemeente staat meer informatie over de LEADERsubsidie. Ook vinden mensen daar een link naar de vragenlijst. Binnenkort staat daar ook meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor 1 van de eerder genoemde bijeenkomsten.

www.bergendal.nl/leadersubsidie   
www.beuningen.nl/leader   
www.druten.nl/leader  
www.heumen.nl/leadersubsidie   
www.westmaasenwaal.nl/leadersubsidie    
www.wijchen.nl/leader


Dit bericht delen:

Advertenties