Wat kost een traplift gemiddeld?

Van onze redactie
20 januari 2023

We worden met elkaar gemiddeld steeds ouder. Dat ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen, is een min of meer ‘gedwongen’ trend van de laatste jaren. Het aantal beschikbare plekken in verzorgingshuizen neemt af en zal – zo is de verwachting – de komende jaren verder afnemen.

Maar met het klimmen der jaren gaat de mobiliteit van onze oudere landgenoten wel achteruit. En omdat ook het evenwicht niet meer is wat het ooit was, wordt het op- en aflopen van één of meerdere trappen in huis vanaf een bepaald moment een probleem. Omdat dan het zelfstandige wonen serieus in gevaar komt, moet er iets gebeuren.

Verhuizen van een heel huis, vrij van hypotheek op een mooie locatie, naar een gelijkvloerse woning in een andere stad? Niet ter discussie. Veel geld voor minder comfort en minder ruimte. Maar een traplift misschien?  ‘Wat kost een traplift gemiddeld?’, krijg je dan als eerste vraag.

Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven.

Trapliften zijn er voor iedere portemonnee. Het is helemaal afhankelijk van de wensen van de gebruiker en de mogelijkheden in huis. Moet er een rechte trap worden overbrugd, een trap met een bocht, moeten er misschien meerdere etages bereikbaar worden gemaakt? Kan er binnen een traplift worden geplaatst? Of moeten we misschien naar buiten? Het kan allemaal. Maar alles heeft een eigen prijskaartje. Dus één vaste prijs? Nee, dat zit er niet in.

Stap 1: het kaart in brengen van de wensen en de mogelijkheden in huis

Is het eenmaal zover dat er een traplift moet komen, dan is het goed om eerst documentatie aan te vragen. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden. De volgende stap is het in kaart brengen van de wensen en de mogelijkheden in de woning. Ook moet er worden gekeken naar de tijd waarin gebruik moet kunnen worden gemaakt van een traplift. Bij een periode tot 2 jaar kan huren namelijk voordeliger zijn.

Stap 2: het financiële plaatje

Zijn alle te ondernemen stappen eenmaal duidelijk, dan leidt dit tot een totaalbedrag onder de streep.
Is het te betalen bedrag te bezwaarlijk – zeker voor ouderen met alleen pensioen is dat denkbaar – dan biedt de overheid in voorkomende gevallen financiële hulp. In Nederland gebeurt dat via de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wmo. In Vlaanderen bestaat voor bewoners van 65 jaar en ouder de Vlaamse aanpassingspremie.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt in Nederland  hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.
Allerlei groepen komen in aanmerking voor indicatie vanuit de Wmo. Een belangrijke groep wordt gevormd door mensen met een lichamelijke handicap. De uitvoering van de Wmo is neergelegd bij de gemeente waar je woont. Het is verstandig om direct een traplift wmo aanvraag te doen. Dan ontstaat er geen onnodige vertraging.

Omdat de aanleg van een traplift een zogenoemde ‘maatwerkvoorziening’ is, zal de gemeente in eerste aanleg onderzoek naar de noodzaak ervan. Dat duurt ongeveer zes weken.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen