Natuurgebied Huurlingsedam wordt Huurlingse Slenk?

Van onze redactie | Fotograaf: Hans Boll
19 januari 2023

Natuur Wijchen heeft aan de Gemeenteraad gevraagd om het natuurcompensatiegebied voor de nieuwbouw in de Huurlingsedam een naam te geven. Woordvoerder Theo Hesen: “De term compensatiegebied suggereert toch zoiets als een wormvormig aanhangsel bij een nieuwbouwwijk. Dat doet geen recht aan het mooie natuurgebied dat hier in ontwikkeling is."

"Waar dam een verhoging betekent, is een slenk een verlaging. Het meest kenmerkende deel van het gebied is een natuurlijke watergang, die loopt van de Graafseweg helemaal tot aan de Zuiderdreef. Vandaar de naam."

Het natuurgebied is niet toegankelijk voor wandelaars en zeker niet voor hondenuitlaters. Natuur Wijchen wil dan ook op korte termijn informatieborden plaatsen, met de nieuwe naam. Het gebied is nog niet 'af'.  De Provincie Gelderland moet nog goedkeuring verlenen, met name voor de eisen die de Wet Natuurbescherming stelt aan het gebied. Het Waterschap Rivierenland stelt weer daarmee tegenstrijdige eisen qua afwatering van het gebied (een deel van het gebied gaat lijden onder verdroging).

Het is nog erg spannend of dat allemaal tijdig opgelost wordt, zodat binnenkort met de bouwwerkzaamheden gestart kan worden. De ecologen van Natuur Wijchen zetten gevraagd (en ongevraagd) hun tijd en deskundigheid in richting VOF Huurlingsedam, Waterschap en Provincie om er een mooi natuurgebied van te maken. Zodat ook de Provincie zijn zegen geeft voor de bouwstart.  


Dit bericht delen:

Advertenties