Omwonenden geïnformeerd over flex-woningen aan Oude Klapstraat Wijchen

Wonen
Van onze redactie
22 september 2022

Woensdagavond 21 september zijn omwonenden van de nieuwe flexwoningen aan de Oude Klapstraat geïnformeerd over de plannen. Tekeningen gaven hen een goed beeld van het nieuwe tijdelijke gebouw met appartementen. Omwonenden staan achter de opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze locatie en willen graag meedenken over de groeninrichting en de verkeerssituatie.

Gemeente Wijchen gaat tijdelijke woonruimte creëren voor Oekraïense vluchtelingen op het grasveld tussen De Schakel en de parkeerplaats aan de Oude Klapstraat. Dit als alternatief voor de huidige opvanglocatie in het oude gemeentekantoor. Dat wordt volgend voorjaar gesloopt om ruimte te maken voor woningbouw. Afhankelijk van de situatie in Oekraïne, komt de locatie aan de Oude Klapstraat na 2 jaar beschikbaar voor starters op de woningmarkt en jongeren. Het gebouw blijft in eerste instantie 5 jaar staan, dit kan verlengd worden met nog eens 5 jaar. Ondertussen worden er plannen ontwikkeld voor de definitieve invulling van de westflank van het centrum, waar deze locatie deel van uit maakt.

We moeten, willen en kunnen in Wijchen iets betekenen

Burgemeester Marijke van Beek legde uit waarom het besluit voor deze tijdelijke flex-woningen zo snel genomen moest worden: “Normaal gesproken gaan we graag met omwonenden in gesprek over initiatieven in hun buurt. In dit geval was het nodig om snel te handelen. Landelijk is afgesproken dat alle regio’s snel meer (tijdelijke) woonruimte voor vluchtelingen moeten realiseren. We moeten, willen én kunnen in Wijchen iets betekenen om Nederland uit de crisis te helpen. De gemeenteraad heeft daarom vorige week besloten dat het gebouw er komt. We vinden het erg belangrijk om omwonenden goed te informeren, dat blijven we ook doen. En we betrekken hen bij de precieze invulling. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met omwonenden.”

Van de nood een deugd maken

Wethouder Geert Gerrits gaf aan blij te zijn dat hij met dit plan van de nood een deugd kan maken: “Door de financiële bijdrage van de Rijksoverheid, kunnen we niet alleen Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak blijven bieden, maar ook perspectief geven aan onze starters en jongeren.” Hij benadrukte dat de gemeente Wijchen naast dit plan, blijft inzetten op extra locaties voor sociale woningbouw. Hierbij wordt ook gedacht aan tijdelijke en flexibele woonvormen.

De tekeningen geven van de nieuwe situatie een vogelvluchtbeeld in combinatie met een sfeerbeeld vanaf de straat, Dit is een voorlopig ontwerp.


Dit bericht delen:

Lees ook