Nieuw woonconcept voor Oekraïense vluchtelingen en starters aan Oude Klapstraat in Wijchen

Oekraïne
Van onze redactie
15 september 2022

Gemeente Wijchen gaat tijdelijke woonruimte creëren voor Oekraïense vluchtelingen op het grasveld achter De Schakel aan de Oude Klapstraat. Dit als alternatief voor de huidige opvanglocatie in het oude gemeentekantoor. Dat wordt volgend voorjaar gesloopt. 

Afhankelijk van de situatie in Oekraïne, komt de locatie aan de Oude Klapstraat na twee jaar beschikbaar voor starters op de woningmarkt en jongeren. Het gebouw blijft in eerste instantie 5 jaar staan en krijgt een kwalitatieve, duurzame uitstraling.
In het oude gemeentekantoor verblijven nu 150 Oekraïense vluchtelingen. Dat worden er binnenkort 180, vanwege de dringende oproep van de regering om meer opvang-plekken te realiseren. Het oude gemeentekantoor wordt echter gesloopt als onderdeel van de gebiedsontwikkeling ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’.

Win-winsituatie
“Bij de zoektocht naar een alternatieve locatie hebben we direct gekeken naar een flexibel concept dat we na de vluchtelingenopvang ook kunnen inzetten voor onze starters en jongeren”, licht burgemeester Marijke Van Beek toe. “Met financiële garanties van de Rijksoverheid kunnen we dit nu realiseren aan de Oude Klapstraat. We bieden de Oe-kraïense vluchtelingen een veilige plek zo lang het nodig is. En tegelijkertijd werken we aan een oplossing voor de woningnood onder starters en jongeren. Een mooie win-win-situatie!”.
Fijne locatie Het grasveld is een toekomstige ontwikkellocatie in eigendom van de gemeente. Het maakt onderdeel uit van de plannen voor de herontwikkeling van de westflank van het centrum. Daarom kan de gemeente hier snel tijdelijke woonruimte realiseren. Er komt een gebouw met 81 appartementen die ruimte geven aan ongeveer 180 vluchtelingen. Daarnaast komen er enkele gemeenschappelijke ruimtes. Het gebouw krijgt een kwali-tatieve, duurzame uitstraling. Voor de bewoners is het een fijne locatie. Het ligt dichtbij de centrumvoorzieningen en het openbaar vervoer. De ambitie is om de opvang op 1 maart 2023 gereed te hebben.

Dinsdag 13 september heeft de gemeenteraad besloten om opdracht te geven voor de bouw. Woensdag 14 september zijn de omwonenden met een brief ingelicht over dit besluit. Voor hen is er volgende week een besloten informatieavond.
Burgemeester Van Beek: “De Oekraïense vluchtelingen die nu in het oude gemeentekantoor verblijven kennen inmiddels hun weg in Wijchen. Veel van hen zijn ook aan het werk of gaan naar school. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun verblijf in Wijchen op een prettige manier kunnen voorzetten aan de Oude Klapstraat.”

Landelijk bestuursakkoord
In een bestuursakkoord heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt met gemeenten en andere partijen over de problematiek rondom de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Daarnaast zet het ook in op het realiseren van flexibele woonoplossingen voor starters. Gemeente Wijchen geeft met het initiatief aan de Oude Klapstraat gehoor aan de oproep van de regering. Gemeente Wijchen blijft daarnaast – op verzoek van de Rijksoverheid - de mogelijkheden verkennen voor aanvullende opvanglocaties voor vluchtelingen en voor het versnellen van sociale woningbouw.

Tijdelijk en flexibel concept
Wethouder Geert Gerrits: “In Wijchen waren we al bezig met het onderzoeken van een nieuw flexibel woonconcept. Het is fijn dat dit nu aansluit bij het bestuursakkoord, hiermee zijn de financiële risico’s gedekt en kunnen we echt snel aan de slag! Het gebouw blijft in eerste instantie vijf jaar staan, dat zouden we nog een keer kunnen verlengen met vijf jaar. We gaan er nu vanuit dat er over twee jaar lokale starters en jongeren in kunnen. Ondertussen blijven we ook inzetten op extra sociale woningbouw waarbij ook wordt gedacht aan tijdelijke en flexibele woonvormen”.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen