Perspectiefnota 2022: Wijchen houdt ook financieel koers

Gemeente
Van onze redactie
15 juni 2022

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen verschil maken’ heeft het college van de gemeente Wijchen zijn ambities verwoord voor de periode 2022-2026. Wijchen blijft een financieel gezonde gemeente met een hoog voorzieningenniveau, tegen beperkte lasten. Dat bevestigt de Perspectiefnota 2022 die het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag vaststelde. Op 7 juli neemt de gemeenteraad een besluit over deze nota.

Wethouder Geert Gerrits van Financiën: “Niet alleen met onze projecten en plannen, maar ook met onze financiën blijven we op koers. Onze begroting voor 2022-2026 is structureel sluitend. Dat betekent dat we de komende jaren financiële ruimte hebben om onze ambities uit het nieuwe coalitieakkoord waar te maken.”

Onrustige tijden
Tegelijkertijd leven we in onrustige tijden. Dat zorgt ook voor financiële onzekerheden. “De lange termijn effecten van corona en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne zijn lastig in te schatten”, licht wethouder Gerrits toe. “Daarnaast zijn er onzekerheden over de hoeveelheid geld die we van de rijksoverheid krijgen. Ook hebben we te maken met flinke prijsstijgingen in de bouwsector. We reserveren hier extra geld voor, maar het is belangrijk deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden.”

Financieel gezond blijven
Om financieel gezond te blijven, blijft het college terughoudend omgaan met het voorstellen van nieuw beleid. Voor het jaar 2022 wil het college extra geld vrijmaken voor de ambtelijke organisatie. Dat is nodig vanwege de uitvoering van nieuwe wettelijke taken, extra maatschappelijke opgaven, de verbetering van de dienstverlening en de krappe arbeidsmarkt. De komende tijd wordt gewerkt aan een plan voor de komende jaren.

Nieuw beleid
Voor 2023 en verder geeft het college overwegingen mee voor de begrotingsbehandeling in november. Op het gebied van Wmo en jeugdzorg zet het college in op preventie en kortdurende ondersteuning vanuit het sociaal wijkteam. Bijvoorbeeld door het structureel inzetten van schoolmaatschappelijk werk en de specialistische ondersteuning van huisartsen. Daarnaast wil het college het Mozaïek verduurzamen. Ook stelt het college voor om de inzet van straatcoaches en de subsidie aan stichting vluchtelingenwerk structureel te maken.


Dit bericht delen:

Lees ook