Stemadvies van de club 'Natuur Wijchen'

Natuur
Van onze redactie
11 maart 2022
Natuur Wijchen, de organisatie voor milieubehoud, stuurde ons een stemadvies: "De afgelopen tijd zien we een 'groene golf' in de gemeenteraad. Een Beleidsplan Natuur en Biodiversiteit, bloemrijke akkerranden enz. Daar zijn we heel blij mee. Ook omdat die voorstellen vaak brede steun krijgen. En nee, nog lang niet alles is groen genoeg. In bijvoorbeeld gebiedsvisies en bestemmingsplannen blijft de natuur vaak een ondergeschoven kindje.

Natuur Wijchen heeft de politieke partijen een groene wensenlijst gestuurd voor hun verkiezingsprogramma’s. In die wensenlijst stonden 12 wensen op het gebied van biodiversiteit en natuur, milieu en klimaat. Wij hebben gekeken wat er in de verkiezingsprogramma’s terug te vinden is van die wensenlijst. Want de gemeentelijke kieswijzers doen het belang van natuur en biodiversiteit, milieu en klimaat wel erg tekort. Zonder ingewikkelde tabellen en berekeningen levert dat de volgende groene 'ranglijst' op:


1. De groene achterblijvers:
* Wijchen Lokaal: zuinig zijn op de natuur = geen onkruid en geen wilde dieren in de bebouwde kom: dus weg met alle planten die leuk zijn voor bijen en vlinders? Dat betekent naar de letter geen vlinders en bijen, eekhoorns, konijntjes en egels, geen vogels! U begrijpt, wij begrijpen hier niets van.
* VVD: meer groene plekken in de wijken en kernen, zoals struiken en plantenbakken. U begrijpt, onze visie op dit gebied is stukken ruimer……


2. De groene middenmoters:
* CDA: hier al echt meer positieve aandacht voor onze onderwerpen. Meer uitwerking waren we wel blij mee geweest.
* K8W: ruim meer woorden, maar vaak weinig concreet.  Wij zouden blij worden van meer groen doorzettingsvermogen. K8W probeert een groot publiek te bedienen, Dat levert groene initiatieven op en minder groene initiatieven.
Nog geen eenduidige groene golf. Ons idee? Kies een echt groene kandidaat.


3. Het groene erepodium:
* D66: kort en concreet, we zien veel elementen uit onze lijst terug, maar hadden die toch wel graag ietwat verder uitgewerkt gezien. Doet de partijkleur eer aan.
* PvdA: hier vinden we de meeste punten van onze lijst terug. We missen nog de 'groene wethouder' (zie verderop).  Duidelijk en concreet geformuleerd.
* Groen Links: het langste verhaal over natuur en biodiversiteit. Maar ook het meest veeleisende programma in het groen. Als enige ook voor een 'groene wethouder'. Het is echt te veel tekst voor een verkiezingsprogramma. Maar alla, dan heb je ook wat.


Groene wethouder
Onze grootste wens: wij zouden graag in het College een groene wethouder zien. Een wethouder die natuur en openbaar groen, duurzaamheid en milieu, ruimtelijke ordening en recreatie als een integraal pakket zou hebben. Dat is verreweg de beste manier om serieus een groen beleid te realiseren. Dus wie weet wat er in de Collegeonderhandelingen nog bereikt kan worden. We doen daar natuurlijk graag ook een duit in het zakje. Stem op uw groenste kandidaat!


Stem Wijs, Stem Groen: voor natuur en biodiversiteit, milieu en klimaat."
Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties