Provincie: "Begroting Wijchen 2022 in evenwicht"

Economie
Van onze redactie
28 februari 2022

Ieder jaar toetst de provincie Gelderland alle gemeentelijke begrotingen. De begroting 2022 van de gemeente Wijchen acht de provincie structureel en reëel in evenwicht.


Dit betekent dat de gemeente in de laagste vorm van toezicht blijft. In tijden van financiële krapte voor gemeenten is het een prettige bevestiging dat Wijchen er financieel goed voor staat.


'Goedkope gemeente'
Eind vorig jaar stelde de gemeente zelf al vast dat het de komende jaren financieel gezond is. Ook blijft er voldoende ruimte om te investeren in de lokale samenleving. Wijchen heeft weinig schulden en voldoende reserves. De lasten voor de inwoners veranderen nauwelijks. Wijchen blijft daarmee ook één van de goedkopere gemeenten in de regio.


Repressief toezicht
Repressief toezicht is de reguliere en laagste vorm van toezicht die de provincie kan houden op een gemeente. Dit betekent dat er geen goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten nodig is voor de begroting 2022 en de begrotingswijzigingen.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties