VVD Wijchen: "Windmolens tussen Hernen en Niftrik onacceptabel"

Politiek
Van onze redactie
27 oktober 2021

Onlangs heeft de Wijchense gemeenteraad ‘nee’ gezegd tegen het plan om vier tot zes windmolens langs de A50 tussen Hernen en Niftrik te plaatsen. Dit besluit is gebaseerd op de bezwaren van inwoners tegen de 250 meter hoge turbines én het feit dat Wijchen deelnemer is aan de RES (Regionale Energie Samenwerking). In de RES wordt tot in detail uitgewerkt hoe achttien gemeenten in regio Arnhem-Nijmegen energieneutraal gaan worden, windmolens tussen Hernen en Niftrik maken hier geen deel van uit. Met de huidige RES wekt Wijchen voldoende duurzame energie op. De Wijchense VVD vindt het plaatsen van windmolens tussen Hernen en Niftrik dan ook onacceptabel. 


Vandaag blijkt echter dat de Gedeputeerde Staten van Gelderland de gemeente Wijchen buitenspel zet en werkt aan een inpassingsplan voor de windmolens tussen Niftrik en Hernen. Een ronduit teleurstellende actie die indruist tegen de lokale democratie en een bom legt onder de afspraken die in de RES zijn gemaakt. 


Fractievoorzitter Alice Peters–Vroom (foto): “Na een zorgvuldig proces hebben we er in Wijchen voor gekozen om het plan voor windmolens langs de A50 af te wijzen. Windmolens tussen Niftrik en Hernen passen niet in de gedragscode. Dat is ons toetsingskader geweest. Inwoners weten dat en vertrouwen daarop. Het vertrouwen in de overheid zakt hiermee tot een dieptepunt en dat de Gedeputeerde Staten deze beslissing overrulen is voor ons onacceptabel! We wachten de plan-milieueffect-rapportage af en zullen ons blijven verzetten tegen windmolens tussen Hernen en Niftrik!” 


Om windmolens langs de A50 alsnog te voorkomen wordt er nu door de achttien regiogemeenten versneld gekeken naar de mogelijkheden van de windmolenlocaties die in de RES genoemd worden. Er wordt een zogeheten plan-milieueffectrapportage opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft aange-geven te wachten met het inpassingsplan tot deze rapportage is opgesteld. Als uit de rapportage blijkt dat deze locaties ook of beter geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines zal plaatsing tussen Hernen en Niftrik mogelijk niet doorgaan. 


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties