Wijchen zet volgende stap naar water als warmtebron 

Duurzaamheid
Van onze redactie
16 juli 2021
Het Wijchens Meer en de Vormerse Plas zijn mogelijk geschikt als bron om huizen in Wijchen te verwarmen; vooral in het centrum en Wijchen-West. Dat blijkt uit een onderzoek naar aquathermie (water als warmtebron) dat de gemeente liet uitvoeren. Het college wil daarom verdere stappen zetten om delen van Wijchen te kunnen voorzien van duurzame warmte. 

Gemeenten moeten in 2050 voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daarom krijgen nieuwbouwwoningen sinds 2018 geen aansluiting meer op het aardgasnet. Plannenmakers zijn dus verplicht om andere manieren van verwarming te kiezen. Omdat er in Wijchen voldoende oppervlaktewater aanwezig is nabij het centrum en woonwijken is aquathermie mogelijk een geschikte oplossing.

Kansen pakken en realistisch blijven
Wethouder Geert Gerrits van Ruimtelijke Ordening hecht eraan vooral realistisch te blijven. “Aquathermie lijkt veelbelovend, maar we gaan natuurlijk geen risicovolle experimenten doen. Wel willen we kansen pakken als die zich voordoen. Een belangrijke vraag die we eerst nog moeten beantwoorden is welke rol de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd. En ook welke risico’s er spelen. Bovenaan staat wat mij betreft het belang van onze inwoners. De warmtelevering en tarieven mogen in geen geval ter discussie staan. De betrokkenheid van de provincie Gelderland, als aanjager van collectieve energiesystemen is daarbij van grote waarde.”

Partijen in het centrum zijn positief
Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente, provincie en vastgoedeigenaren in het centrum mogelijkheden zien voor de ontwikkeling van een gezamenlijk warmtesysteem. Een systeem dat gebruik maakt van aquathermie uit het Wijchens Meer. Voor de gemeente reden om het verder te onderzoeken. Daarbij wordt ook bekeken op welke manier de gebiedsontwikkeling ‘Tussen kasteel en Wijchens Meer (TKWM)’ kan meedoen.

Verder onderzoek
Oorspronkelijk was het idee om te beginnen met aquathermie binnen TKWM. Maar dit plangebied blijkt te klein voor een haalbaar warmtesysteem. Extra onderzoek moet uitwijzen of het bij een groter gebied wel haalbaar is. En ook of de nieuwe bebouwing op een later moment toch nog kan aansluiten. De ontwikkeling van TKWM blijft volgens planning verlopen.

Wijchen-West krijgt mogelijk warmte via Vormerse Plas
Voor de nieuwe woonwijk Wijchen-West kan de Vormerse Plas een warmtebron zijn. De ontwikkelende partijen, die onlangs een intentieovereenkomst sloten voor Wijchen-West, staan hier positief tegenover. Als volgende stap wordt samen met marktpartijen de technisch-economische haalbaarheid in beeld gebracht. Gerrits: “Bij een positief resultaat, kan de aanleg van zo’n warmtenet worden meegenomen in de verdere uitwerking van Wijchen-West.”

Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties