Coronavirus Wijchen: Wel en wee bij Watersportvereniging (WSV) ’t Haventje Batenburg

Coronavirus
Van onze redactie
3 mei 2020
  In het prachtige plaatsje Batenburg met zijn roemruchte historie vertoeft WSV ’t Haventje al ruim 30 jaar in de haven nabij de plek waar vroeger een veerpont dagelijks heen en weer voer en waar sinds enkele jaren in de zomer een voetgangers- en fietserspontje “normaliter” actief is maar deze zomer dus (nog) niet.

  De WSV ’t Haventje Batenburg werd in 1988 opgericht door een kleine groep enthousiaste watersportliefhebbers uit Batenburg die er destijds samen flink de schouders onder hebben gezet. Door samenwerking en doorzettingsvermogen is er een prachtige haven aangelegd waar vele leden het hele jaar door naar hartenlust en volle tevredenheid kunnen watersporten. WSV Batenburg beschikt tot op de dag van vandaag nog steeds over een gedreven bestuur en daarbij een enthousiaste groep mensen die je als club nodig hebt om de leden dat te bieden waarvoor men lid is geworden, namelijk: watersportplezier!

  Zoals elke vereniging houdt ook WSV Batenburg normaal gesproken elk jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Door het uitbreken van de Coronacrisis kon de jaarlijkse ALV eind maart 2020 echter geen doorgang vinden. Dat was eigenlijk de eerste confrontatie met de nieuwe werkelijkheid zoals die zich enkele maanden geleden aandiende. Opeens konden er een aantal dingen niet meer. Wat vanzelfsprekend was en eigenlijk ook zo zou moeten zijn, namelijk samenkomen voor bijvoorbeeld een vergadering, mocht opeens niet meer. Na afloop van een ALV werd er altijd nagepraat onder het genot van een drankje en hapje. Zoiets wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan dan opeens vanwege mogelijke besmettingsgevaar geen doorgang meer vinden. Het bestuur  kon niet anders dan de jaarlijkse ALV voor onbepaalde tijd opschorten. Dat was de enig juiste beslissing. De onzekerheid omtrent de mogelijke duur van deze nare crisis leidt ertoe dat je ook geen andere datum kunt prikken. Alles wordt opeens ongewis.

  Opeens moet je als  vereniging maatregelen gaan treffen die feitelijk haaks staan op wat de vereniging de leden al jaren heeft geboden, namelijk gastvrijheid. Je moet leden maar ook passanten die met hun boot Batenburg willen bezoeken gaan afraden/ontmoedigen om het terrein te betreden. Havenkantoor en toiletgroep mag niet meer worden gebruikt. Gelukkig begrijpen de leden voor welke moeilijke keuzes het bestuur kwam te staan en volgt men tot op de dag van vandaag loyaal de Coronamaatregelen op  die van toepassing werden op het terrein van WSV Batenburg.

  Sommige zaken moesten opeens door Corona geheel anders worden georganiseerd. Hoe verricht je nu onderhoud in de haven? WSV beschikt over een groep leden die wekelijks op woensdag – en indien nodig ook vaak op andere dagen – de handen uit de mouwen steken om de faciliteiten op orde te houden. Maar opeens kun je niet meer met zoveel mensen werkzaam zijn op het terrein. De jaarlijkse schoonmaak- en onderhoudsdag - waar alle leden voor uitgenodigd worden - kwam medio april te vervallen omdat je niet meer met zoveel mensen op het terrein mag zijn. Dat moet je het zo gaan inregelen dat je zaken (bijv. onderhoud van de tuin) toch kunt laten uitvoeren. Daar is vaak toch wel een mouw aan te passen en dat is dan ook gelukt dankzij enige inventiviteit om zaken anders te organiseren.

  Helaas heeft het Coronavirus ook binnen WSV Batenburg inmiddels een dodelijk slachtoffer geëist. Dan realiseer je opeens dat je als mens zo machteloos bent en dat alle opgelegde beperkingen eigenlijk wel te verdragen zijn maar dat het overlijden van een medelid niet te bevatten en ook bijna niet te accepteren is. Een vriendelijke en buitengewoon hulpvaardige man die altijd met volle teugen genoot als hij op en bij het water was maar  enkele weken geleden werd besmet met Corona en helaas deze verschrikkelijke ziekte niet te boven is gekomen. Beste Wim, rust zacht.

  In hoeverre de huidige maatregelen van toepassing zullen blijven, is nog niet bekend maar bestuur en leden doen er alles aan om samen - ondanks de beperkingen waarmee men nu en in de toekomst wordt geconfronteerd - het beste ervan te maken. WSV Batenburg is tot decennia geleden tot stand gekomen door de tomeloze inzet van de mensen van het eerste uur en zal ook door toegewijde inzet van bestuur en onderlinge samenhorigheid van de huidige leden boven water blijven.

Met vriendelijke watersportgroeten!
Albert van den Eijnde 
(Lid van WSV Batenburg)


Dit bericht delen:

Lees ook