Recreatie

Gepubliceerd op 21 maart 2019

 Verslag van de actiedag gemeente en politie op recreatiepark De Wighenerhorst in Alverna

Minstens de helft van de bungalows is bewoond 

De gemeente Wijchen meldt: “Vandaag hebben wij samen met de politie een integrale controleactie gehouden op recreatiepark De Wighenerhorst. Het Ariadneproject van de provincie Gelderland ondersteunde deze actie. Bewoners en gebruikers van het park hadden begrip voor de controleactie. 

Doel van de actie was een beeld te krijgen van het gebruik van de recreatiewoningen op De Wighenerhorst. We hebben gezien dat minstens de helft van de recreatieverblijven op het park permanent bewoond worden. Na vandaag hebben we een beter beeld van wie er op het recreatiepark verblijft. De komende weken bekijken we of de bewoning legaal of illegaal is. Als mensen illegaal op De Wighenerhorst wonen, dan starten wij een vervolgtraject. We hebben ook gezien dat er arbeidsmigranten op De Wighenerhorst zijn. Hoeveel dit er zijn, is nu nog niet bekend. De politie heeft geen bijzonderheden gevonden op het recreatiepark.

Goede samenwerking 
Burgemeester Verheijen over de actie van vandaag: “De goede samenwerking tussen politie, de provincie en gemeente heeft er mede voor gezorgd dat de actie goed en rustig verlopen is. Vandaag hebben we in beeld gebracht wie er op de De Wighenerhorst wonen. Dit is een eerste stap om er samen aan het werken dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk recreëren.”

Toekomst van recreatiepark De Wighenerhorst 
Vandaag was een eerste stap in het proces. We hopen dat deze actie en ook volgende acties tot een gesprek leiden met de eigenaren en beheerders. Samen met hen willen wij op zoek gaan naar een manier om een voor toerisme geschikt, vitaal vakantiepark te realiseren. Die uitkomsten nemen we dan mee in het gesprek met de gemeenteraad over de toekomst van recreatiepark De Wighenerhorst.”

Foto via gemeente Wijchen

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑
  • Herckenrath fietsplaza
  • Partners