politiek

Gepubliceerd op 25 januari 2019

Onafhankelijke vertrouwenspersoon bij verenigingen in Wijchen?

Naar aanleiding van een publicatie door de landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) heeft de fractie van Kernachtig Wijchen een aantal vragen gesteld aan het college van B en W.
De LVV wil dat de gemeenten het voortouw nemen bij het ondersteunen van (sport)verenigingen met een vertrouwenspersoon. Dit naar aanleiding van de publiciteit rond een ontuchtzaak in de atletiekwereld.
De LVV pleit voor één gemeentelijke vertrouwenspersoon voor alle verenigingen binnen een gemeente, van sport- tot toneel en muziekverenigingen. De gemeente moet dan een dergelijke (externe) onafhankelijke vertrouwenspersoon faciliteren voor de verenigingen. Het verenigingsleven in Wijchen is bloeiend, en bijzonder waardevol voor Wijchen en dit moet vooral zo kunnen voortbestaan.
Jennifer Zijlstra van Kernachtig Wijchen heeft de volgende vragen gesteld aan het College:
1.     Is het college op de hoogte van deze publicatie?
2.     Is er binnen de gemeente een vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen actief?
3.     Zo nee, hoe is dit dan nu binnen de gemeente geregeld voor de verenigingen?
4.     Is het college bereid om met (sport) verenigingen in gesprek te gaan over dit onderwerp?
5.     Zo ja, wil het college, wanneer de gesprekken gevoerd zijn, de raad informeren over de voortgang en het standpunt van het college over deze problematiek?

Tags: , , , ,
Naar boven ↑  • Partners