Gemeente

Gepubliceerd op 15 mei 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen en bestemmingsplan ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’

Vergaderingen en bijeenkomsten
(Bijna) elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieu
Milieumeldingen

 • ’t Blok 1, Bergharen (veranderen bedrijf).
 • Campuslaan 6, Wijchen (veranderen bedrijf, ’t Mozaïek).

Milieu
Kennisgeving definitieve besluit omgevingsvergunning Milieu

 • Wezelsedijk 36, Wijchen (sloop rundveestal, bouw nieuwe jongveestal bij melkveehouderij. Hierdoor verandert het aantal dieren).

Ruimtelijke ordening
Extra informatieavond bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer. Het Bestemmingsplan voor het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer ligt nog tot en met 12 juni ter inzage. Wegens grote belangstelling organiseert de gemeente we een derde informatieavond.

Op dinsdag 21 mei is er een extra informatiebijeenkomst over het globale bestemmingsplan, in het kasteel van Wijchen. De avond begint om 18.45 uur met een inloop en om 19.00 uur starten we met het inhoudelijke deel van de avond.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden.
Stuur een e-mail naar TKWM@wijchen.nl. Geef in de e-mail aan:
• Met hoeveel personen u komt;
• Uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
Het is belangrijk dat u zich aanmeldt omdat maar een beperkt aantal personen tegelijk ontvangen kunnen worden.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01.

Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en is 2 mei 2019 gestart. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Slopen

 • Elsland 1422, Wijchen (weghalen asbest golfplaten).

Kappen

 • Leostraat, voor nr 20 tot en met32, Alverna (12 gleditia’s).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Copernicusstraat 21, Wijchen (bouw loods).
 • de Gamert 2510, Wijchen (bouw woning).
 • Hoeveweg 3, Balgoij (bouw berging met overkapping na sloop tuinhuis).
 • Homberg kadastraal sectie L nr.4180, Wijchen (plaatsen antennemast  telecommunicatie).
 • Mandenmaker 9, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Schaarsestraat 7, Bergharen (bouw schuur na sloop opstallen, uitbreiden huisvesting seizoenarbeiders in loods).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • de Geer 1206, Wijchen (plaatsen dakkapel, achterkant woning).
 • den Berg 5, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Gagelvenseweg 12, Wijchen (bouw overkapping).
 • Hoeveweg 3, Balgoij (afwijken bestemming, berging met overkapping).
 • Koekoekstraat 1, Wijchen (bouw aanbouw).
 • Laantje 6, Wijchen (bouw fietsenstalling).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunning Uitgebreid
Bijsterhuizen 3142, Wijchen (oprichten milieu inrichting, afwijken bestemming).

Tags: , , , , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners