Gemeente

Gepubliceerd op 11 juli 2018

0

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieu
Milieumeldingen

 • Kraanvogelstraat 20, Wijchen (lozen grondwater, ontwatering Tango).
 • Loonse Waard 22, Niftrik (bewerken bouw- en sloopafval).

Algemene bekendmaking
Ontvangen gebruiksmeldingen

 • Graafseweg 837, Wijchen (brandveilig gebruik bedrijfspand).
 • Marktpad 33, Wijchen (brandveilig gebruik bedrijfspand).

Ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan Tuin van Woezik Veld A, gewijzigde vaststelling.

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2018 het bestemmingsplan Tuin van Woezik Veld A, gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de kaders voor de realisatie van 28 grondgebonden woningen in het plangebied Tuin van Woezik Veld A. Het plangebied is gelegen tussen de Hoefsetuin (Tuin van Woezik Veld B, C en D), Zesweg en Weegbree in Wijchen. De wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreft het schappen van de regels die de bouw van een drie laags, plat afgedekte woning mogelijk maakte.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.NRDTuinvanWoezikVA-VGBP.

Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit is zes weken en start op 12 juli 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Flerdeweg 5-7 
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan Flerdeweg 5-7 te Leur vastgesteld. Het plan voorziet in renovatie van de aanwezige vloedschuur, herbouw van de oude karnmolen en de oude karschuur. In het bestemmingsplan is verder een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op termijn de oude vloedschuur om te zetten naar twee woningen. Het plangebied is gelegen aan de Flerdeweg 5-7 te Leur.

Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBFlerdeweg 5Leur-VG01.pdf.

Beroep
De termijn voor het indienen van een beroep is zes weken en start op 12 juli 2018. Tijdens deze termijn kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het wijzigingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Slopen
Ontvangen sloopmelding

  • Bijsterhuizen 2162, Wijchen (plaatsen vijf airco’s, dak).
  • Homberg 1103, Wijchen (veranderen gebruik pand naar woning).
  • Homberg 2144, Wijchen (bouw overkapping, zijkant).
  • Huurlingsedam 6 A, Wijchen (uitbreiden woning).
  • Nieuweweg 199, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, gebruik).
   • Bijsterhuizen 5143, Wijchen (plaatsen handelsreclame).
   • de Flier 3834, Wijchen (plaatsen dakkapel, binnen verbouw zolder)
   • de Meren 1512, Wijchen (aanleg inrit).
   • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).
   • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).
   • Graafseweg 530 en 532, Wijchen (bouw erfafscheiding).
   • Graafseweg ongenummerd bij 930, Wijchen (plaatsen hek).
   • Heilige Stoel 6225, Wijchen (plaatsen zonnecollectoren aan gevel).
   • Houtsestraat 12, Balgoij (bouwen kas).
   • Leemweg 107, Wijchen (uitbreiden woning).
   • Meidoornstraat 17, Wijchen (aanpassen kapconstructie, plaatsen zonnepanelen).
   • Recreatiegebied de Berendonck, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, tijdelijk gebruik terrein evenement).
   • Sluiskamp 3168 te Wijchen (bouw aanbouw).
   • Valendrieseweg 167, Wijchen (kap eik).
   • Watersnipstraat 42, Wijchen (bouw overkapping).Algemene bekendmakingOntvangen aanvragen omgevingsvergunningen

   Algemene bekendmaking
   Verleende omgevingsvergunningen

  Algemene bekendmaking
  Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

  • Houtzager 4, Wijchen (bouw woning).
  • Oosterweg 271 te Wijchen (bouw woning met bijgebouw).

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top ↑
 • Advertentie-banner
 • Partners