Gemeente

Gepubliceerd op 16 mei 2018

0

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27.

Vastgesteld bestemmingsplan Sluisstraat 8
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2018 het bestemmingsplan Sluisstraat 8 in Hernen heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de functieverandering van het agrarisch bedrijf aan de Sluisstraat 8, inhoudende sanering van de veestal, de werkschuur en een deel van het oude bakhuis (ca 500 m2) en herbestemming naar woondoeleinden. De voormalige boerderij krijgt een reguliere woonfunctie en het bakhuis wordt opgeknapt en krijgt ook een reguliere woonfunctie.

Ter inzage
Schriftelijke stukken die horen bij het bestemmingsplan zijn iedere werkdag op afspraak in te zien bij de consulenten van de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u bij hen een mondelinge toelichting krijgen. De consulenten zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@wijchen.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBSluisstraat8-VG01

Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en start op 17 mei 2018. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verleende omgevingsvergunningen

  • Bijsterhuizen 2162 en 2164, Wijchen (plaatsen 5 airco’s op dak).
  • Verlengen beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
  • Bijsterhuizen 3125, Wijchen (verplaatsen wanden binnen).
  • Heilige Stoel 6704, Wijchen (verbouw woning).
  • Saltshof 1329, Wijchen (aanleg 2e inrit).

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top ↑
  • Advertentie-banner
  • Partners