Gemeente

Gepubliceerd op 6 december 2017

0

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27.

Verkeer
Gehandicaptenparkeerplaatsen 

  • Arendstraat 20, Wijchen;
  • parkeergarage Burgemeester van Thielhof 1, Wijchen
  • Diepvoorde 1014, Wijchen.

Verkeer
Elektrische oplaadpunten

  • parkeergarage Burgemeester van Thielhof 1, Wijchen

Slopen
Sloopmelding

  • Geitweg 15, Wijchen (slopen woning).

Algemene bekendmaking
Ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers
Vanaf 1 juni 2018 gaan we omgekeerd inzamelen in de gemeente Wijchen. Wij halen het restafval dan niet meer aan huis op. Dit mag u zelf wegbrengen naar een ondergrondse afvalcontainer voor restafval. U gaat de container voor restafval vanaf die datum voor plastic+ gebruiken. Inwoners die nu al hun afval wegbrengen naar een ondergrondse container voor restafval, gaan vanaf 1 juni 2018 ook hun plastic+ naar een ondergrondse container brengen. De gemeente Wijchen en de Dar hebben een ontwerp locatieplan opgesteld. Hierin staan  de beoogde locaties voor de ondergrondse containers voor restafval en voor plastic+.

Inloopavonden / ter inzage 
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerp locatieplan ondergrondse afvalcontainers vanaf donderdag 7 december zes weken ter inzage ligt. Het ontwerp plan kunt u via www.dar.nl/wijchen bekijken. Inwoners kunnen het plan ook inzien op de inloopavonden. Deze zijn op 11, 13, 18 en 20 december 2017.

Voor het inzien van het ontwerp locatieplan kunt u ook een afspraak maken met de consulenten bouwen en leefomgeving. Dit kan in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. De consulenten zijn voor het maken van een afspraak bereikbaar via telefoonnummer 024 751 71 11. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur en tussen 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar bouwenenleefomgeving@wijchen.nl.

Zienswijze
Tot en met woensdag 17 januari 2018 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp locatieplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De zienswijzen nemen wij mee bij het vaststellen van het definitieve locatieplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de consulenten bouwen en leefomgeving.

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top ↑
  • Touwslagersbaan 2
  • Partners