Gemeente

Gepubliceerd op 20 maart 2019

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Algemene bekendmaking
Vaststelling grondprijzen 

De gemeenteraad van Wijchen heeft in de vergadering van 28 februari 2019 de grondprijzenbrief 2019 vastgesteld. In deze grondprijzenbrief zijn de grondprijzen voor de gemeente Wijchen vastgelegd.  Deze komt in de plaats van de grondprijzenbrief 2017. Op www.wijchen.nl vindt u de grondprijzenbrief 2019. De grondprijzenbrief 2019 treedt één dag na publicatie in werking.

Verkeer
Gehandicaptenparkeerplaats

 • Diepvoorde 1008, Wijchen
 • Diepvoorde 2235, Wijchen
 • Lindenstraat 3A, Wijchen
 • Kwartelstraat 23, Wijchen
 • Inrit de Flier 35ste straat, Wijchen
 • Antoniusstraat 4-6, Wijchen

Milieu
Milieumelding

 • Celsiusstraat 36, Wijchen (veranderen bedrijf).

Kappen
Mededeling voorgenomen kap

 • Marskramer achter nr. 60, Wijchen (1 wilg).
 • Sluiskamp voor nr. 3002, Wijchen (1 christusdoorn).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Graafseweg 566, Wijchen (uitbreiden woning)
 • Hoeveweg 3, Balgoij (verbouw garagebedrijf met dienstwoning tot woning).
 • Homberg 2811, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Sluiskamp bij 3257 en 3198, Wijchen (kap 2 eikenbomen).
 • Touwslagerbaan 43, Wijchen (bouw overkapping/afscheiding platte dak achterzijde)
 • Weg door de Berendonck t.h.v. de Graafseweg, Wijchen (plaatsen reclamemast).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • Elzendweg 13 A, Wijchen (bouw woning).
 • Celsiusstraat 36, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Kerkstraat 4, Batenburg (bouw overkapping/bijgebouw en zonnepanelen).
 • Laaksestraat 7, Batenburg (veranderen verleende vergunning OV20180247).
 • Mulder 15, Wijchen (deur in zijgevel woning).
 • Oosterweg 273, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Veenseweg 18, Wijchen (veranderen brandcompartimentering).

Tags: , , , , , , , ,
Naar boven ↑
 • Herckenrath fietsplaza
 • Partners