Gemeente

Gepubliceerd op 13 maart 2019

0

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieu
Milieumelding

 • Edisonstraat 34, Wijchen (start bedrijf NederFund B.V.).

Ruimtelijke ordening
Vaststelling bestemmingsplan ‘Hoeveweg 29-29a, Balgoij

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2019 het bestemmingsplan ‘Hoeveweg 29-29a’ heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de formalisering van een reeds uitgevoerde woningsplitsing aan de Hoeveweg 29-29a te Balgoij.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOEVEWEG29-VG01. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 14 maart tot en met 25 april 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De termijn voor het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan is zes weken en start op 15 maart 2019. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep kan worden ingesteld door:
– belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend,
– belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest.

Voor het instellen van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Slopen
Ontvangen sloopmeldingen

 • Hoeveweg 3, Balgoij (deel hoofdgebouw en weghalen asbest).
 • Molenhoek 4, Hernen (schuur met asbesthoudend materiaal)

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen
’t Blok 1, Bergharen, (bouw zoldervloer en tussenwand in pand).

 • Buys Ballotstraat 5, Wijchen (bouw bedrijfsruimte).
 • Celsiusstraat ongenummerd bij nr.32, Wijchen (bouw keerwand).
 • Hogeveld 5, Bergharen (uitbreiden bedrijf).
 • Lagestraat 7 Niftrik, (veranderen gevels en binnen in woning).
 • Mussenbergseweg 12, Wijchen (veranderen verleende vergunning OV 2015 0239, oprichten bedrijfspand).
 • Oosterweg 60, Wijchen (bouw carport).
 • Spoorstraat 40, Wijchen (gebruik pand fysiotherapie, voedingsadvies en sport,  aanbrengen gevelreclame).
 • Veenseweg 18, Wijchen (veranderen brandcompartimenten in pand).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • Broekstraat 2, Hernen (verbouw monumentale woning).
 • de Maasakkers 11, Balgoij (bouw woning en maken inrit).
 • Dorpsstraat 11, Bergharen (bouw berging met overkapping).
 • Hoogmeer 1416, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, bedrijf aan huis).
 • Valendrieseweg 81, Wijchen (bouw kattenren op aanbouw woning).
 • Wijksestraat 23, Bergharen (verbouw woning).

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top ↑ • Partners