Gemeente

Gepubliceerd op 5 december 2018

Officiële bekendmakingen gemeente Wijchen

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Verkeer
Verkeersbesluit

 • Diemewei 45e straat, Wijchen (instellen voorrangssituatie fietspad).
 • Diemewei 45e-Lingert 60e straat (tijdens halen en brengen openstellen doorgang).
 • De Meren 11e straat gedeeltelijk, Wijchen (instellen verbod inrijden grote voertuigen).
 • ’t Slotje, Wijchen (inrichten persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats).

Aanwijzen gereserveerde parkeerplaatsen, laden elektrische/plug-in hybride voertuigen

 • Aalsburg 2214, Wijchen.
 • Blauwe Hof 4003, Wijchen.
 • Boomsestraat 2b, ’t Balgoijke, Balgoij.
 • Diemewei 4012, Wijchen.
 • Dorpsstraat 51, Wingerd/Zandloper, Bergharen.
 • Graafseweg 570, Oase, Wijchen.
 • Homberg 2535, ’t Achterom, Wijchen.
 • Lagestraat 19, Waaijershof, Niftrik.
 • Roerdompstraat 76, Noorderlicht, Wijchen.
 • Tunnelpad 3, de Mijlpaal, Hernen.
 • Woeziksestraat 324, Wijchen.

Milieu
Milieumelding

 • Touwslagersbaan 35, Wijchen (start bedrijf Lidl).

Ruimtelijke ordening
Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, wijziging Wegelaar 9’

Burgemeester en wethouders van Wijchen zijn van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wijchen’ te wijzigen. Met het plan wordt het agrarisch bouwvlak ter plaatse van het perceel Wegelaar 9 te Balgoij vergroot.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBWegelaar9-OW01 Het ontwerpwijzigingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 6 december 2018  tot en met 16 januari 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl 

Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en start op 6 december 2018. Tijdens deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de consulenten Bouwen en Leefomgeving.

Slopen
Slopen

 • Heumenseweg 226 A, Wijchen (kantine). 
 • Laaksestraat 7, Batenburg (bedrijfswoning).
 • Liendensedijk 1, Batenburg (woning met opstallen).

Algemene bekendmaking
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Celsiusstraat ongenummerd bij 32, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Hoeveweg 32, Balgoij (bouw bijgebouw en overkapping).
 • Molenweg 25, Bergharen (bouw bijgebouw).
 • Oosterweg ongenummerd bij 259, Wijchen (bouw woning).
 • Provinciale weg N324 kadastraal P 1602, 222, 60 en 19, Wijchen (vervangen duiker).
 • Saltshof 2856, Wijchen (vestigen hondentrimsalon).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (wijzigen verleende vergunning OV20170464).

Algemene bekendmaking
Verleende omgevingsvergunningen

 • de Gamert 2126, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, oppervlak bij bouwwerken).
 • Eindsestraat 30, Balgoij (bouw woning).
 • Houtsestraat 12 C, Balgoij (bouw bijgebouw).
 • Houtsestraat 12 D – J, Balgoij ( bouw 6 trekkershutten).
 • Oosterweg 263, Wijchen (tijdelijk plaatsen stacaravan, bouw bedrijfswoning).
 • Oud Woeziksestraat 15, Wijchen (verhogen nok woning).
 • Pius XII straat 15, Wijchen (brandveilig gebruik zorggebouw, nachtverblijf).
 • Rakenbergseweg 6, Wijchen (bouw woonboerderij).
 • Valendrieseweg 91, Wijchen (bouw woning met bijgebouw).
 • Veldwachter 20, Wijchen (uitbreiden woning, bouw overkapping).

Tags: , , , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners