politiek

Gepubliceerd op 6 mei 2019

Negatief resultaat van 3 miljoen bij Rondom Wijchen Jeugdzorg, vragen van VVD Wijchen

Schriftelijke vraag van de Wijchense VVD

ingediend 03-05-2019. Aanleiding:

Wethouder Burgers heeft in de raadsvergadering van 25 april de raad verteld dat Rondom Wijchen een voorlopig negatief resultaat zien van € 3 miljoen ten opzichte van de beschikbaar gestelde subsidie van € 11,6 miljoen van de gemeente Wijchen over het jaar 2018. De wethouder wijt de overschrijding aan een groter gebruik van de zorgconsumptie in de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering), waar o.a. Rondom Wijchen voor verantwoordelijk is. De Wijchense VVD maakt zich zorgen over de kennelijk toename in zorgconsumptie bij onze jeugd, de omvang van het bedrag en de onverwachte melding van dit tekort. In de raadsvergadering was geen gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen. Vandaar deze schriftelijke vraag van Roel Boumans, namens de fractie van de Wijchense VVD.

Het doel van deze vragen is om informatie te verkrijgen, die gebruikt kan worden om zonodig het beleid bij te stellen.

Vragen:

 1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van dit tekort?
 2. Wat is de sociaal-maatschappelijke of medische verklaring voor deze plotselinge toename in de jeugdzorg?
 3. In o.a. een artikel in de Elsevier van 3 mei 2019 wordt gewezen op het bestaan van een systeem van organisaties dat een belang heeft bij meer jeugdzorg. Welke organisaties zijn betrokken bij de jeugdzorg en voor welke cliënten en bedragen? Wat zijn hun belangen?
 4. Heeft de gemeente Wijchen binnen dit systeem van organisaties een onafhankelijke tegenkracht georganiseerd, gericht op verminderen van het beroep op de jeugdzorg? Zo ja hoe werkt dit?
 5. In het Elsevier-artikel wordt ook geschreven “Het huidige beleid maakt het voor scholen relatief makkelijk om gedragsproblemen louter als kindproblemen te zien en zichzelf te ontslaan van de verantwoordelijkheid er binnen het gewone circuit wat aan te doen.” Hoe vullen de scholen in Wijchen hun rol in?
 6. Hoe veel van de aanmeldingen worden geweigerd en om welke reden?
 7. Hoe is de in- en uitstroom in de jeugdzorg?
 8. Volgens uw laatste kwartaalrapportage, was het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt 10,4% in 2017 en in de eerste kwartalen van 2018 ongeveer op hetzelfde niveau. Dus er was toen (december 2018) geen sprake van een enorme stijging in aantal jongeren. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van die cijfers nu?
 9. De gemiddelde kosten per cliënt waren in 2017 € 2.363 en in 2018 € 2.182. Dus daar zit de toename ook niet in?
 10. Op 13 december 2018 heeft Rondom Wijchen een kwartaalrapportage gepubliceerd met een verwacht eindejaarstekort van ruim € 1,1 miljoen. Hoe verklaart u dat u toen een tekort van 1,1 miljoen rapporteerde, en dat dat nu 3 miljoen bedraagt?
 11. Het doel van Rondom Wijchen is om de kosten voor de gemeente te verminderen. Daarom is er ook een taakstelling opgenomen van € 400.000. Is die taakstelling nu onhaalbaar?
 12. In hoeverre is in de verlies- en winstcijfers de eenmalige uitkering uit de “stroppenpot jeugd-WMO 2016-2017” verwerkt?
 13. Wat zijn uw verwachtingen voor 2019 en verder?
 14. Hoe gaat u om met het open-eindekarakter van de jeugdzorgverplichtingen van de gemeente?
 15. Zijn er nog andere oorzaken van de overschrijding, naast de jeugdzorg?
 16. Wat gaat het college aan bovengenoemde problemen doen?

Bronnen:
– Mededeling wethouder Burgers in gemeenteraadsvergadering van 25 april 2019
– Monitor Jeugd en WMO Q1-Q3 2018, december 2018, gemeente Wijchen
– Elsevier Weekblad, “Waarom heeft 1 op de 10 kinderen jeugdzorg?”, 3 mei 2019

Tags: , , , , ,
Naar boven ↑ • Partners