politiek

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Kernachtig Wijchen: hoe zit het met het verdeelmodel van de WMO?

Voor- en nadeel gemeenten van het nieuwe verdeelmodel WMO, beschermd wonen en maatschappelijke opvang per regio.

Namens de fractie Kernachtig Wijchen stelde Jennifer Zijlstra deze schriftelijke vraag, ingediend 18-03-2019

Aanleiding:

Rapport van het verdeelmodel van de WMO dat verschenen is op 15-03-2019 op rijksoverheid.nl. Deze berekening laat zien dat dat de regio Nijmegen €13.639.211,- nadeelgemeente is. In Wijchen is de afspraak dat bezuinigingen van het Rijk niet als vanzelfsprekend worden gecompenseerd. We hanteren het principe van trap op, trap af. Nieuwe bezuinigingen roepen vragen op.

Vragen:

  1. Kent u deze cijfers?
  2. Hebben deze nieuwe cijfers invloed op het huidige tekort van de sociale paragraaf?
  3. Zijn hiervoor op korte termijn bezuinigingsvoorstellen of andere aanpassingen voor noodzakelijk?
  4. Zo ja, hoe denkt  u de raad en het maatschappelijk middenveld mee te nemen in deze bezuinigingsopdracht?
  5. Zo nee, hoe denkt u de tekorten te dekken?

Tags: , , ,
Naar boven ↑  • Partners