Schakellezingen over bijbelverhalen in de Schakel

Older eventsNext events

Op woensdagmorgen 11 april begint ds. Jan Waagmeester uit Nijmegen aan een korte serie Schakellezingen. Het gaat dan over bekende verhalen: over de slang die spreekt tot Eva in het paradijs, en over de spraakverwarring rond de toren van Babel.

Op 18 april praten we over Abraham, Izaak en Jacob, Genesis 12. Daarbij zal blijken dat ook de aartsvaders ‘net gewone’ mensen waren.

Zoals altijd is iedereen welkom, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Datum: 11 en 18 april 2018. Plaats: De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen. Tijd: Aanvang 10.00 uur.

  • Plaats:        De Schakel, Pius XII-straat 85, Wijchen
  • Datum:       woensdag 11/4 en woensdag 18/4/2018
  • Tijd:           10.00 – 11.30 uur
  • Kosten:       vrijwillige bijdrage
  • Info:           ds. Marco Luijk, 06-24568399 of mjluijk@upcmail.nl