politiek

Gepubliceerd op 13 maart 2018

0

D66 Wijchen: iedereen moet kunnen meedoen

“D66 is een liberale én een sociale partij”, aldus Kees van Galen, raadslid voor D66 Wijchen en nr. 3 op de kieslijst. “Wij willen mensen vrijheid geven om zelf hun leven vorm te geven, maar dan moeten mensen wel gelijke kansen hebben. En soms is er een steun in de rug nodig en dan moet de gemeente die wel geven.”

  Kees van Galen maakt zich in de raad sterk voor gelijke kansen. “D66 heeft ervoor gezorgd dat kinderen van minima meer steun hebben gekregen. De jeugd is de toekomst. Alle kinderen moeten een goede startpositie krijgen.” “Maar dat geldt ook voor volwassenen. De economie doet het weer beter. Maar er blijft een groep langs de kant staan, vooral ouderen die van de bijstand afhankelijk zijn. D66 wil dat het Werkbedrijf en de gemeente daar meer oog voor moeten hebben. D66 wil ook meer aandacht voor discriminatie, ‘Iedereen Gelijk’ moet vanzelfsprekend zijn.”

Belangrijk voor D66 Wijchen zijn goede welzijn en zorg. Kees vindt dat mensen waar mogelijk de regie in eigen hand moeten hebben. “Mensen moeten kunnen meebepalen welke zorg bij hen past. Maar niet iedereen kan zijn of haar weg vinden. De gemeente heeft ook een rol als coach van inwoners die hulp nodig hebben. Dat bleek ook uit de raadpleging Wmo en jeugdzorg die mede op initiatief van D66 is gehouden.”

Wijchen van en voor de burgers. Het goed betrekken van inwoners is voor een democratische partij als D66 vanzelfsprekend. “Als voorzitter van de werkgroep Burgerparticipatie heb ik me ingezet voor zorgvuldige participatie door inwoners. Wees als overheid veel duidelijker en organiseer dat beter. Maar zoek ook naar nieuwe vormen en versterk de betrokkenheid van burgers in de wijken en kernen van Wijchen.”

Kees van Galen staat bij de gemeenteraadsverkiezingen  voor D66 Wijchen verkiesbaar op plek 3. De standpunten van D66 Wijchen zijn te vinden op de website.  https://wijchen.d66.nl/standpunten/

Tags: , , , ,
Back to Top ↑
  • Advertentie-banner
  • Partners